Sinterklaaswandeling

Nog precies
en de Sinterklaaswandeling gaat weer van start te Moerbeke

D.L.K. Ledenfeest 17 oktober 2015 (incl. foto's)

Ledenfeest1501Het was weer in orde. Te zien aan de tevreden gezichten en reeds opgesnoven bij verschillende reacties kunnen we deze jaarlijkse activiteit met een goed gevoel achter ons laten.

Het is nochtans ons belangrijkste feest. Het is de jaarlijkse erkenning van onze vele medewerkers voor hun bijdrage tijdens onze vier organisaties. Het zijn zij, die zoals reeds vele malen aangehaald, onze club maken tot wat zij is. Zonder deze vele vrijwilligers die hun zondag opofferen om telkens onze tochten in goede banen te leiden zouden we niet bestaan.
Wij bedanken hun en zijn telkens blij om hierbij aanwezig te zijn.
Ook niet-medewerkers zijn welkom. Uiteraard ! Ook zij zijn het die onze club uitdragen tijdens hun deelname aan wandelingen bij andere wandelclubs.

Het hele verhaal begon bij de receptie. Bij een lekker drankje en hapje kwamen de tongen los.
Iedereen was blij om mekaar terug te zien in heel andere omstandigheden. Men nam de tijd om nieuwtjes en info uit te wisselen en we waren ook blij om recent nieuwe leden te ontmoeten. Het toont aan dat het innige karakter dat in onze club heerst, zijn vruchten afwerpt. Het is onze clubvisie meer dan waardig.
Ons feestcomité bestaande uit Godelieve en Helga hadden er een verdere fijne maaltijd aangebreid. Een heerlijk herfstsoepje kon iedereen verwarmen. Dit vormde een goede basis voor het hoofdgerecht. Een lekker stukje vlees, groentjes van het moment, goudbruin gebakken kroketjes en uiteraard Belgische frietjes en mayonaise. Iedereen at zich rond en iedereen had de mogelijkheid om er nog een schepje bovenop te doen. Ledenfeest201527
Toen nam onze voorzitter Luc het woord en informeerde iedereen uitgebreid over de stand van zaken i.v.m. de fusie van de drie wandelfederaties en de wijzigingen die dit voor ons teweegbrengt. Een overzicht hiervan krijgen jullie in ons clubblad.
En dan begon het vervolg van het verhaal. Het voerde ons terug in de tijd. Het was een chronologische verhaallijn die zich slingerde doorheen de geschiedenis van het clubbestuur.
We starten in 2003. Een historisch jaar voor onze club, 30 jarig bestaan en op een bepaald moment nog slechts 3 bestuursleden. Volop crisis en een dringende oproep tot nieuwe bestuursleden.
Fons2En hier komt onze Fons op de proppen. Samen met Etienne zette hij zich achter de kar van het materiaal. Zij werden erin gesmeten en met vallen en opstaan was deze leemte gauw gevuld. Het zijn telkens vier harde periodes van het jaar dat ze van begin tot einde moeten klaarstaan om alles vanuit het magazijn ter plekke te brengen en te verdelen tussen de verschillende posten. Tijdens de tocht zelf is het bevoorraden van alle posten een hectische taak. Nadien volgt de terugtocht naar het magazijn en het opruimen en herschikken dat nog ettelijke dagen in beslag neemt. Chapeau !
Volledigheidshalve wil ik hier dan ook uitdrukkelijk nog enkele andere namen vermelden. Deze personen hielpen Fons waar en wanneer ze konden: Etienne (ook nog meerdere jaren bestuurslid), Wilfried Rogiers (nog tot heden helper en reparateur), Rudy De Bruyne en Luc Verhoeven. Daarbij ook nog Rudy Heyninck (die nu bestuurslid is en deze taak van materiaalmeester verderzet). Allemaal heel erg bedankt.
Fons werd op gepaste wijze in de bloemetjes gezet en zal verder met zijn Erna de clubkledij onder hun hoede blijven houden. Allebei hiervoor erg bedankt.
Roger Helga1En dan kwam er nog een vervolg aan het verhaal. Onverwacht, een beetje gegeneerd, pluimen en veren alom, draaide het verhaal richting secretariaat. Ook wij zij er na een minidipje in het clubbestuur bijgekomen en onmiddellijk voor de leeuwen gegooid. Eerlijkheidshalve werden we niet aan ons lot overgelaten. Vanuit het overblijvende bestuur en vanuit het vroegere secretariaat kregen we alle steun indien nodig. We trokken ons plan maar wisten dat we een stevige stok achter de deur hadden staan. Ook met vallen en opstaan zijn we dan ook reeds vele jaren bezig om onze taak goed te vervullen. We staan ten dienste van de club en van onze leden. Waar we kunnen helpen we en waar nodig zijn we een luisterend oor. We wisten reeds lange tijd dat ons werk door iedereen gewaardeerd word. Dat stelden we regelmatig vast door de reacties van bestuur en onze leden. Dat we dan even in een emotioneel moment hiervoor in de bloemetjes gezet worden doet ons zeer deugd.Ledenfeest201590Voor ons beiden was het dan ook een complete verrassing waar we stilaan naarmate het verhaal vorderde achter kwamen. Van ons beiden dan ook een echte merci voor de aangeboden attenties.
Wat hebben we uit dit bloedstollende verhaal geleerd ? Hij die dit geschreven heeft kan niet anders zijn dan iemand die nauw met de club en met de hoofdpersonages meeleeft en betrokken is. Het vereist een jarenlange observatie en betrokkenheid met de geschetste karakters. De ettelijke uren voorbereiding aan het tot stand komen hiervan en de jaren van analyse hiervoor kunnen niet in één nacht zo accuraat uit de pen vloeien.
Het toetje kwam niet te vroeg en niet te laat, juist op tijd om terug met beide benen op de grond te komen. Een lekker warm krokantje met bosvruchten en een koel ijsje met aardbei waren tezamen met een geurige koffie of aangename thee een top afsluiter.Ledenfeest201597Voor zulks teken ik elk jaar.
We waren er klaar voor. Onze bijna huis-DJ Gunther vroeg in tegenstelling tot andere jaren de enige jarige van de avond op de dansvloer om de eerste pasjes te wagen. De jarige Raf en zijn Frida waren dan ook een enig koppel om de openingsdans te voeren. Zij straalden ervan en niet veel later nodigden ze zelf, anderen uit om hieraan deel te nemen.
En dat er gedanst en gefeest werd. Alle dansstijlen passeerden de revue en iedereen kwam aan zijn trekken. De DJ speelde handig in op alle vragen en mogelijkheden. Hij begint zijn kudde te kennen. Het is wonderlijk om te zien wat dansen met de mensen doet. Eventjes een innig moment met zijn teergeliefde, niet veel later een uit de bol gaan zonder besef van wat er rondom gebeurt.
Het werd verder nog een mooie avond en een mooi dansfeest. Ontspanning ten top en daarna een gezellig babbeltje onderons.
De plannen voor ’s anderendaags werden al gemaakt en iedereen keerde tevreden huiswaarts.
Gaan we voor volgend jaar voor een zelfde formule of openen we de doos van Pandora ?
Afwachten maar…

Het secretariaat D.L.K.

 

 Naar foto's: Luc Weemaes
 

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner

Bezoek onze sponsors (klik op het logo)

Banner